درباره ما

افرادی که به عرصه کار و تولید و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به صورت حقیقی و یا حقوقی وارد می شوند، چالش ها و مشکلات متعدد و عدیده ای بر سر راه خود خواهند داشت. از جمله مهمترین و دشوارترین مشکلاتی که بصورت مستمر گریبان گیر فعالان حوزه اقتصادی و کار می باشد، نحوه رفتار و تعامل در قالب مقررات و دستور العمل های متعدد و پیچیده می باشد.

عدم اشراف و آگاهی لازم نسبت به این مسایل همواره بخش مهم و بزرگی از نیرو و انرژی صاحبان کار و سرمایه  را صرف می نماید. لذا در دنیای تخصصی شده امروزی وجود مشاوران و کارشناسان در حوزه های مختلف در کنار یک بنگاه اقتصادی امری  ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ذیفنون با شناخت و رصد این چالش ها، گروهی متخصص را گرد آورده تا در مسیر سخت و پرپیچ و خم کاری به عنوان مشاور و راهنمای شما در کنارتان باشد.

گروهی متشکل از متخصصین حوزه کار و نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، امور مالی و مالیاتی و همچنین تشکل های صنفی از جمله تشکل های کارگری و یا کارفرمایی که آماده ارایه خدمات مشاوره ای و اجرایی به شما کارفرمایان محترم، کارآفرینان، مالکین، شرکت ها و موسسات تولیدی و صنعتی انجمن ها و کانون های صنفی ( کارگری و کارفرمایی) و کارگران گرامی و کلیه فعالان مرتبط  در حوزه های فوق الذکر می باشد.